Menu
KHÔNG GIAN VĂN HÓA TÂM LINH PHẬT GIÁO KIM CƯƠNG THỪA

TRÁI TIM CỦA SAMTEN HILLS DALAT

Không gian văn hoá tâm linh Phật giáo Kim Cương Thừa - dưới sự dẫn dắt của Đại lão Hoà thượng Drubwang Sonam Jorfel Rinpoche. Đây là di sản cuối cùng của Đại lão Hoà thượng trên thế giới, nơi thuần tịnh và yên bình, giúp mang lại hạnh phúc cho con người, lấp đầy thế giới bằng ánh sáng của hòa bình và hạnh phúc.
Tượng Đức Phật Vô Lượng Thọ (Amitayus), hay Đức Phật Trường Thọ tượng trưng cho năng lượng mang lại sức khỏe và sự trường thọ cho tất cả hữu tình chúng sinh.
Tôn tượng Đức Phật Di Lặc bằng đồng tinh khiết có kích thước cao 10.5m, là một trong những bức tượng Đức Phật Di Lặc theo truyền thống Phật giáo Kim Cương Thừa chuẩn mực.